AZ

Qaydalar və şərtlər

Qəbul etmə

AÅŸağıdakı Ä°stifadÉ™ ŞərtlÉ™ri (“Ä°stifadÉ™ ŞərtlÉ™ri”) sizinlÉ™ Azerforum.com arasında baÄŸlanan, Azerforum.com vÉ™ onunla É™laqÉ™dar bütün mÉ™zmunun (hamısı birlikdÉ™ “XidmÉ™t” adlanır) tÉ™rÉ™finizdÉ™n istifadÉ™ edilmÉ™sini tÉ™nzimlÉ™yÉ™n hüquqi razılaÅŸmadır. XÄ°DMƏTDƏN Ä°STÄ°FADƏ ETMƏKLƏ Ä°STÄ°FADƏ ŞƏRTLƏRÄ° Ä°LƏ RAZILAÅžMIÅž OLURSUNUZ; RAZI DEYÄ°LSÄ°NÄ°ZSƏ, XÄ°DMƏTDƏN Ä°STÄ°FADƏ ETMƏYÄ°N. Azerforum.com bu Ä°stifadÉ™ ŞərtlÉ™rinÉ™ istÉ™nilÉ™n vaxt vÉ™ bizim qÉ™rarımızla düzÉ™liÅŸ etmÉ™ hüququna malikdir. Bu düzÉ™liÅŸlÉ™rÉ™ razı deyilsinizsÉ™, XidmÉ™tdÉ™n istifadÉ™ni dayandırmalısınız. Ä°stifadÉ™ ŞərtlÉ™rinÉ™ düzÉ™liÅŸ edildikdÉ™n sonra XidmÉ™tdÉ™n istifadÉ™ etsÉ™niz, yeni yaxud düzÉ™liÅŸ edilmiÅŸ ÅŸÉ™rtlÉ™ri qÉ™bul etmiÅŸ sayılacaqsınız.

Xidmətdən İstifadə; Məhdudiyyətlər

Ä°stifadÉ™ ŞərtlÉ™rinÉ™ É™sasÉ™n, sizÉ™ XidmÉ™tdÉ™n istifadÉ™ hüququ verilir. XidmÉ™tdÉ™n istifadÉ™ etmÉ™yi öz təşəbbüsünüzlÉ™ seçirsiniz vÉ™ XidmÉ™tdÉ™n ancaq bu ŞərtlÉ™r, hÉ™r hansı qüvvÉ™dÉ™ olan qanunlar, normativlÉ™r vÉ™ ya Azerforum.com tÉ™rÉ™findÉ™n irÉ™li sürülÉ™n É™lavÉ™ siyasÉ™t vÉ™ ya qaydalar çÉ™rçivÉ™sindÉ™ istifadÉ™ etmÉ™yÉ™ razılıq verirsiniz. XidmÉ™t vÉ™ ya onun hÉ™r hansı funksiyası yaxud hissÉ™si bütün dillÉ™rdÉ™ vÉ™ ya ölkÉ™lÉ™rdÉ™ mövcud olmaya bilÉ™r vÉ™ Azerforum.com XidmÉ™t vÉ™ ya onun hÉ™r hansı funksiyası yaxud hissÉ™sinin müÉ™yyÉ™n bir yerdÉ™ mövcud olacağına zÉ™manÉ™t vermir. Bunları etmÉ™mÉ™lisiniz: (a) XidmÉ™t vasitÉ™silÉ™ tÉ™min edilÉ™n hiperlinklÉ™r, sÉ™nÉ™dlÉ™r, hüquqi bildiriÅŸlÉ™r vÉ™ ya müÉ™llif hüquqları, É™mtəə niÅŸanları vÉ™ ya hÉ™r hansı mülkiyyÉ™t hüquqlarına müdaxilÉ™ etmÉ™k, dÉ™yiÅŸmÉ™k vÉ™ ya ixtisara salmaq; (b) XidmÉ™tin mÉ™zmununu yaxud mÉ™lumatlarının hÉ™r hansı bir hissÉ™sini icazÉ™siz köçürmÉ™k, götürmÉ™k yaxud yenidÉ™n istismar etmÉ™k mÉ™qsÉ™dilÉ™, habelÉ™ XidmÉ™tdÉ™n É™ldÉ™ edilÉ™n nÉ™ticÉ™lÉ™rÉ™ É™sasÉ™n mÉ™lumat bazalarını yaratmaq mÉ™qsÉ™dilÉ™ istifadÉ™ etmÉ™k; (c) XidmÉ™tin yaxud onun hÉ™r hansı hissÉ™sinin törÉ™mÉ™sini icazÉ™siz yaratmaq vÉ™ ya onu yenidÉ™n hazırlamaq, dÉ™yiÅŸmÉ™k vÉ™ ya köçürmÉ™k; (d) XidmÉ™t yaxud onun bir hissÉ™sini parçalamaq, ÅŸifrini açmaq, É™ks-mühÉ™ndislik iÅŸlÉ™ri aparmaq, sökmÉ™k vÉ™ ya mÉ™nbÉ™ kodunu çıxarmaÄŸa çalışmaq; (e) XidmÉ™t vÉ™ ya hÉ™r hansı bir hissÉ™sinin istifadÉ™ hüququnu icazÉ™siz istÉ™nilÉ™n mÉ™qsÉ™dlÉ™ icarÉ™yÉ™, lizinqÉ™, kreditÉ™, sublisenziya ilÉ™ vermÉ™k, yayımlamaq, ötürmÉ™k, satmaq vÉ™ ya paylamaq; (f) XidmÉ™tdÉ™n ŞərtlÉ™ri pozaraq vÉ™ ya qadaÄŸan olunmuÅŸ iÅŸlÉ™r üçün istifadÉ™ etmÉ™k, mÉ™sÉ™lÉ™n: XidmÉ™tdÉ™n istifadÉ™ edÉ™rÉ™k kompüter virusları, troyanlar vÉ™ ya digÉ™r zÉ™rÉ™rli proqramlar yoluxdurmaq vÉ™ ya zorla müdaxilÉ™ edÉ™rÉ™k, ÅŸÉ™bÉ™kÉ™ yükünü artırmaq vÉ™ ya digÉ™r ÅŸÉ™xslÉ™rin XidmÉ™tdÉ™n istifadÉ™sinÉ™ mane olmaq; vÉ™ ya (g) XidmÉ™tdÉ™n baÅŸqa tÉ™rÉ™flÉ™rin hüquqlarını pozacaq, onları tÉ™hlükÉ™ qarşısında qoyacaq, adına lÉ™kÉ™ gÉ™tirÉ™cÉ™k ÅŸÉ™kildÉ™ sui-istifadÉ™ etmÉ™k, siz hÉ™mçinin razılaşırsınız ki, Azerforum.com belÉ™ istifadÉ™ hallarına görÉ™ heç bir mÉ™suliyyÉ™t daşımır.

Məsuliyyətin Məhdudlaşdırılması

AZERFORUM.COM VƏ YAXUD ONUN LÄ°SENZÄ°YAÇILARI VƏ YA TƏCHÄ°ZATÇILARI XÄ°DMƏTDƏN Ä°STÄ°FADƏ, SƏHV Ä°STÄ°FADƏ, ETÄ°BAR ETMƏ, Ä°STÄ°FADƏ EDƏ BÄ°LMƏMƏ, FASÄ°LƏ, DAYANMA VƏ YA LƏĞV EDÄ°LMƏ, O CÜMLƏDƏN, SÄ°STEM SƏHVLƏRÄ°, ŞƏBƏKƏ HÜCUMLARI, PLANLI YAXUD PLANSIZ TƏMÄ°R Ä°ÅžLƏRÄ°NƏ GÖRƏ FASÄ°LƏLƏR KÄ°MÄ° HALLAR SƏBƏBÄ°NDƏN YARANAN ZƏRƏR VƏ YA Ä°TKÄ°YƏ GÖRƏ HEÇ BÄ°R MƏSULÄ°YYƏT DAÅžIMIR.

MülkiyyÉ™t Hüquqları

Siz qÉ™bul edir vÉ™ razılaşırsınız ki, XidmÉ™t Azerforum.com vÉ™ onun lisenziyaçıları vÉ™ tÉ™chizatçılarının sahib olduÄŸu yaxud lisenziya ilÉ™ tÉ™min etdiyi mülkiyyÉ™tÉ™ mÉ™xsus mÉ™zmun, mÉ™lumat vÉ™ material ehtiva edir vÉ™ müvafiq É™qli mülkiyyÉ™t vÉ™ digÉ™r qanunlarla, o cümlÉ™dÉ™n müÉ™llif hüququ, patent, É™mtəə niÅŸanı vÉ™ ticarÉ™t sirri ilÉ™ qorunur vÉ™ razılaşırsınız ki, mülkiyyÉ™tÉ™ mÉ™xsus belÉ™ mÉ™zmun, mÉ™lumat vÉ™ materialları bu Ä°stifadÉ™ ŞərtlÉ™rini pozacaq tÉ™rzdÉ™ vÉ™ Azerforum.com yaxud üçüncü tÉ™rÉ™flÉ™rin É™qli mülkiyyÉ™t hüquqlarını pozacaq tÉ™rzdÉ™ istifadÉ™ etmÉ™yÉ™cÉ™ksiniz. XidmÉ™tin heç bir hissÉ™si, o cümlÉ™dÉ™n hÉ™r hansı mÉ™zmunu qismÉ™n yaxud tamamÉ™n yenidÉ™n yaradıla bilmÉ™z vÉ™ siz belÉ™ icazÉ™siz köçürmÉ™ yaxud açıqlamaÄŸa görÉ™ mÉ™suliyyÉ™tÉ™ cÉ™lb oluna bilÉ™rsiniz. Azerforum.com, Azerforum.com loqosu vÉ™ XidmÉ™tlÉ™ É™laqÉ™dar istifadÉ™ olunan digÉ™r ÅŸirkÉ™tlÉ™rÉ™ aid É™mtəə niÅŸanları, xidmÉ™t niÅŸanları, qrafika vÉ™ loqoları müvafiq ÅŸirkÉ™tlÉ™rin É™mtəə niÅŸanları vÉ™ yaxud ölkÉ™lÉ™rdÉ™ qeydiyyatdan keçmiÅŸ É™mtəə niÅŸanlarıdır. XidmÉ™tlÉ™ É™laqÉ™dar istifadÉ™ olunan digÉ™r É™mtəə niÅŸanları vÉ™ ya loqolar onların müvafiq sahiblÉ™rinin É™mtəə niÅŸanları ola bilÉ™r. Yuxarıda qeyd edilÉ™n É™mtəə niÅŸanlarına dair sizÉ™ heç bir hüquq yaxud lisenziya verilmir vÉ™ siz razılaşırsınız ki, XidmÉ™t çÉ™rçivÉ™sindÉ™ tÉ™min edilÉ™n mülkiyyÉ™t bildiriÅŸlÉ™rini (o cümlÉ™dÉ™n, É™mtəə niÅŸanı vÉ™ müÉ™llif hüququ bildiriÅŸlÉ™ri) ixtisara salmayacaq vÉ™ ya dÉ™yiÅŸmÉ™yÉ™cÉ™ksiniz.

TÉ™nzimlÉ™yici Qanun, MÉ™kan vÉ™ BölünmÉ™

Bu Ä°stifadÉ™ ŞərtlÉ™ri AzÉ™rbaycan Respublikasının (qanun ziddiyyÉ™ti prinsiplÉ™ri istisna olmaqla) qanunlarına É™sasÉ™n tÉ™nzimlÉ™nÉ™cÉ™kdir. Siz AzÉ™rbaycan Respublikasının mÉ™hkÉ™mÉ™lÉ™rindÉ™ mÉ™sÉ™lÉ™lÉ™rÉ™ baxılmasına razılıq verir vÉ™ bu mÉ™kan vÉ™ yurisdiksiyaya etiraz bildirmirsiniz. ƏgÉ™r sÉ™lahiyyÉ™tli mÉ™hkÉ™mÉ™ hÉ™r hansı bir müddÉ™a yaxud onun bir hissÉ™sini mÉ™qbul hesab etmÉ™sÉ™, Ä°stifadÉ™ ŞərtlÉ™rinin qalan müddÉ™aları tam qüvvÉ™ ilÉ™ tÉ™tbiq edilmÉ™yÉ™ davam edÉ™cÉ™kdir.

Üçüncü TÉ™rÉ™fin Materialları

XidmÉ™tin bÉ™zi hissÉ™lÉ™rindÉ™ üçüncü tÉ™rÉ™f tÉ™chizatçıların mÉ™zmun yaxud proqram tÉ™minatları istifadÉ™ oluna bilÉ™r